Sáng tạo & Quản trị

nội dung Fanpage

Biến Facebook của bạn thành người bạn hàng ngày của khách hàng. Hãy để Eazy chăm sóc Fanpage của bạn, thể hiện nét nổi bật thương hiệu của bạn và lắng nghe khách hàng của bạn mỗi ngày. Tham khảo một số trang Eazy đã cùng đồng hành nhé.

Fanpage Samzone

Fanpage iGift

Fanpage The Street